Wie zijn wij?

Maxfurn BV heeft als kernactiviteiten het ontwikkelen en verkopen van vlotverkopende meubellijnen voor de Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse markt. Bij deze dienstverlening aan klanten en prospects verwerken we een aantal persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

telefoon: 0413-335555
e-mail: maxfurn@maxfurn.com
website: https://www.maxfurn.com

post- en bezoekadres:

Koperslagerstraat 11, 5405 BS Uden

 

Waarom dit statement?

Wij zijn verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit Privacy Statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

4.2 Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

 

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maxfurn@maxfurn.com

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden bij de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverleners.

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant/prospect?

Neem dan contact met ons op via maxfurn@maxfurn.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen 4 weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DEALER WORDEN?

Bent u retailer en wilt u graag dealer worden van Maxfurn en daardoor onze volledige en nieuwste collectie zien? Neem dan contact met ons op.

Contact